Przeglądy budowlane Białystok Przegląd, Powiat Białostocki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.15-569 Rzezczypospolitej 2 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Białystok. Przeglądy roczne Białystok, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Białystok, ekspertyzy Wiesław Górka sekretarz@powiatbialostocki.pl starosta@powiatbialostocki.pl podlaskie 85 7403982

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Białystok
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Białystok
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Białystok
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Białystok
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Białystok

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Białystok
kontrole techniczne budynków Białystok

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Białystok Portal Białystok Miasto Białystok Przeglądy techniczne Białystok Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku